Tre deltagelsesmuligheder

Next Level er et fleksibelt entreprenørskabsprogram, hvor man som lærer har friheden til at tilpasse og sammensætte forløbet alt efter behov. Det betyder også, at der er flere forskellige måder at tilrettelægge et forløb end de tre vejledende deltagelsesmuligheder, vi har opstillet nedenfor.

  • Tværfaglig forløb: Et almindelig undervisningsforløb, hvor flere forskellige fag bringes i spil gennem Next Level programmet, som kan understøtte forståelsen af fagene.

  • Valgfag: Next Level kan bruges som et længerevarende forløb i forlængelse af et valgfag, f.eks. innovation og entreprenørskab.

  • Projektopgave: Next Level kan bruges til at danne rammen for det overordnede emne til projektopgaven i 9. klasse.

Alle fra grundskolen er velkomne til at deltage i Next Level programmet, hvilket både omfatter privat-, fri- og efterskoler fra klassetrinene 7.-10. klasse.