Formål

 

Formålet med Next Level er at bidrage til fremtidens værdiskabere ved at fremme udvikling af entreprenørielle kompetencer hos elever fra udskolingen, så vores samfund får flere selvstændige, faglig dygtige, nysgerrige og innovative individer. Dette gør vi ved at give elever og lærere mulighed for at deltage i et entreprenørielt forløb, som udvikler de fire entreprenørielle kompetencer:

 

 

 

Kreativitet: at åbne op for ideer og muligheder ved at kombinere faglig og personlig viden på nye måder, samt udfordre, eksperimentere og improvisere for at løse problemer og udfordringer.

 

Omverdensforståelse: at kunne analysere og vurdere en specifik kontekst, samt beskrive lokale og globale kulturelle, sociale og økonomiske problemstillinger og muligheder.

 

Handling: at planlægge og gennemføre simple værdiskabende projekter og aktiviteter gennem samarbejde og brug af netværk, samt evaluere og kommunikere egne aktiviteter og præsentere relevante resultater for en målgruppe.

 

Personlig indstilling: at eleven har en grundlæggende tro på egne evner, tager initiativ og ansvar, samt kan selvstændigt såvel som i samarbejde arbejde engageret med åbne og usikre opgaver og acceptere og lære af egne og andres fejl.

 

Den femte spiller – faglighed: De fire kompetencer skal ses som et tæt samspil med elevernes faglighed, hvor de forskellige kompetencer formes af denne.

 

Vores mål med Next Level

 

Vores mål med Next Level er, at programmet skal være nationalt anerkendt som den konkurrence, der er bedst til at give elever fra udskolingen entreprenørskabserfaringer og er med til at skabe talentfulde og handlekompetente unge.

 

Next Level skal være vedkommende for flest mulige elever og lærere og kunne bruges som afsæt for at udvikle flere elevers entreprenørskabskompetencer.

 

Det vil vi opnå gennem et tæt samarbejde med regionsledere og lærere, skabe bindeled mellem skoler og erhvervslivet, sørge for altid at være relevante og attraktive og skabe flere og bedre anvendelsesmuligheder for Next Level.

 

 

Deltagelse i Next Level giver:

 

Eleverne:

-          Mulighed for at dygtiggøre sig indenfor kreativitet, innovation, samarbejde, projektstyring              og kommunikation.

-          Motivation til at tænke kreativt og sætte skolefagene ind i nye sammenhæng.

-          Erfaring med at kombinere faglighed med virkelighedsnær praksis.

-          Mod til at tage ansvar, eksperimentere og udfordre verden som den er.

-          Mulighed for at vinde flotte præmier.

 

Lærerne:

-          Mulighed for at bruge fagene aktivt og at opfylde fælles mål.

-          Inspiration til at arbejde med kreative og innovative processer.

-          Erfaring med entreprenørskabsundervisning og hvordan principperne kan bruges i andre fag.

-          Erfaring med at arbejde med åbne og ikke-definerede faglige opgaver.