Velkommen til Next Level

Next Level er et entreprenørskabsprogram for elever i 7. til 10. klasse. Programmet giver grundskoleelever mulighed for at prøve kræfter med entreprenørskab på en spændende og lærerig måde ved at gå fra idé til handling. Der er flere måder at arbejde med Next Level på, hvor alle leder op til, at eleverne som en del af forløbet deltager i en konkurrence.

Eleverne vil gennem forløbet udvikle entreprenante kompetencer, som klæder dem på til at kunne bruge kompetencerne aktivt ved at skabe værdi. Gennem et forløb med Next Level vil eleverne lære at kombinere deres faglige viden med virkelighedsnær praksis ved at møde det danske erhvervsliv, andre iværksættere og stå overfor dommere og potentielle investorer. Målet med Next Level er at udvikle eleverne til at være fremtidens værdiskabere.

Der er tre overordnede måder at arbejde med Next Level på, enten som

 • Tværfagligt forløb
 • Valgfag
 • Projektopgave


Fælles for alle deltagelsesmuligheder er, at eleverne selv skal identificere en problemstilling, som de vil arbejde videre med. Herudfra skal de selv aktivt planlægge processen fra idé til handling, som til sidst ender med en løsning på deres problem. Løsningen kan være et produkt, begivenhed, service eller noget helt fjerde. Fokus er, at løsningen skal skabe værdi af enten økonomisk, kulturel eller social art, eller alle tre kombineret.

I Next Level er der fire forskellige kategorier, eleverne kan vælge at arbejde ud fra. Kategorierne er åbne og fleksible, og det giver elever og lærere mulighed for at tilpasse dem til elevernes egne ideer og lærerens ramme for forløbet. De fire kategorier er:

 • Bevægelse: Enten fysisk udfoldelse eller åndelig bevægelse.

 • Viden & Verden: I denne kategori vil de naturvidenskabelige fag være det primære fokus.

 • Velfærd & Samfund: Handler om at skabe en ny service, proces eller fundraising. Der kan hentes inspiration fra lokalsamfund, velfærdssystem eller den globale verden.

 • Sprog & kultur: Kan bruges i dansk, engelsk, tysk, men også i historie, kristendom og samfundsfag.

 

Der er to tilgange til kategorierne. Enten kan eleverne vælge at tage udgangspunkt i én af de fire kategorier, eller kan de vælge én kategori senere i forløbet, baseret på deres endelige løsning.

Forløbet slutter af med en konkurrence, som er todelt. Først bliver der afholdt lokale finaler på hver enkelt deltagende skole for de tilmeldte grupper. De bedste grupper på landsplan kvalificerer sig til den nationale finale, DM i Entreprenørskab, hvor der er mulighed for at vinde penge til klassen. 

 

Vigtige tidsfrister:

 • Seneste frist for tilmelding er fredag den 4. januar 2019
 • Indsendelsesfrist for projektbeskrivelser er onsdag den 28. februar 2019
 • De lokale finaler afholdes i marts 2019
 • Finalisterne får besked senest  den 2. april 2019
 • DM i Entreprenørskab afholdes den 9. april i Koldinghus

For yderligere information kontakt:

Henrik Thise: henthi@ffe-ye.dk