Velkommen til Next Level

Next Level er et entreprenørskabsprogram for elever i 7. til 10. klasse. Programmet giver grundskoleelever mulighed for at prøve kræfter med entreprenørskab på en spændende og lærerig måde ved at gå fra idé til handling. Der er flere måder at arbejde med Next Level på, hvor alle leder op til, at eleverne som en del af forløbet deltager i en konkurrence.

Eleverne vil gennem forløbet udvikle entreprenante kompetencer, som klæder dem på til at kunne bruge kompetencerne aktivt ved at skabe værdi. Gennem et forløb med Next Level vil eleverne lære at kombinere deres faglige viden med virkelighedsnær praksis ved at møde det danske erhvervsliv, andre iværksættere og stå overfor dommere og potentielle investorer. Målet med Next Level er at udvikle eleverne til at være fremtidens værdiskabere.

Der er tre overordnede måder at arbejde med Next Level på, enten som

 • Tværfagligt forløb
 • Valgfag
 • Projektopgave


Fælles for alle deltagelsesmuligheder er, at eleverne selv skal identificere en problemstilling, som de vil arbejde videre med. Herudfra skal de selv aktivt planlægge processen fra idé til handling, som til sidst ender med en løsning på deres problem. Løsningen kan være et produkt, begivenhed, service eller noget helt fjerde. Fokus er, at løsningen skal skabe værdi af enten økonomisk, kulturel eller social art, eller alle tre kombineret.

I Next Level er der fire forskellige kategorier, eleverne kan vælge at arbejde ud fra. Kategorierne er åbne og fleksible, og det giver elever og lærere mulighed for at tilpasse dem til elevernes egne ideer og lærerens ramme for forløbet. De fire kategorier er:

 • Bevægelse: Bevægelse kan forstås på mange måder, og det er her en god idé at tænke det så bredt som muligt for at undersøge de mange problemstillinger, som knytter sig til bevægelse. Der er rigtigt mange samfundsmæssige problemstillinger, der er forbundet med bevægelse. Det kan være fysisk bevægelse - mennesker, der bevæger sig, eller mennesker, produkter og ting, der bliver flyttet. Bevægelse kan også forstås som noget åndeligt - at blive følelsesmæssigt bevæget, og det kan være religiøst eller som f.eks. klimabevægelsen.

   

  Det kan være en god idé, at jeres problemstilling tager afsæt i de fag eller emner, I har arbejdet med i skolen. Fag som kunne knytte sig til bevægelse kunne være kulturfagene (historie, kristendomskundskab/religion, samfundsfag, arbejdskendskab), idræt og musik. • Viden & Verden: Viden & Verden rummer mange potentialer og muligheder, da der kan arbejdes med globale problemstillinger, som rækker ud over landets grænser. Det globale udsyn er centralt for arbejdet i Viden & Verden, men der kan også arbejdes med problemstillinger, som eleverne ser lokalt, men hvis løsninger kan have global effekt.

   

  Overvej om I har arbejdet med et fagligt forløb eller emne, som kan inspirere eller danne afsæt for jeres videre arbejde med problemstillinger. Fag som kunne knytte sig til Viden & Verden kunne være naturfagene (fysik/kemi, biologi, geografi), matematik, samfundsfag og historie.

 

 • Velfærd & Samfund: Vores samfund er i konstant udvikling, og det kræver, at vi løbende omstiller os og skaber nye værdiskabende løsninger på de problemstillinger, der opstår omkring os. I Velfærd & Samfund kan der arbejdes med problemstillinger, som gavner og skaber værdi i det nære, lokale samfund, som eleverne er en del af. Det er vigtigt at finde en problemstilling, som tager afsæt i den virkelighed, der omgiver eleverne.

   

  Overvej, om I har arbejdet med et fagligt forløb eller emne, som kan inspirere eller danne afsæt for jeres videre arbejde med problemstillinger. Fag, som kunne knytte sig til Velfærd & Samfund, kunne være samfundsfag, historie og dansk.

 

 • Sprog & kultur: I en globaliseret verden, som den vi lever i, er behovet for at tænke muligheder på tværs af kulturer stigende. Derfor er det vigtigt at kunne gribe de problemstillinger, der opstår på baggrund af kulturelle og sproglige forskelle, og forene forskelligheder på tværs af kulturer. I Sprog & Kultur kan idéerne skabe løsninger, der giver både kulturel, social og økonomisk værdi.

   

  Det kan overvejes, om I tidligere har arbejdet med et emne eller fagligt forløb, som kan danne baggrund for udvikling af idéerne i Sprog & Kultur. Det ligger naturligt at bruge sprogfagene, men også historie, kristendom og samfundsfag kan inddrages.

   

 

Der er to tilgange til kategorierne. Enten kan eleverne vælge at tage udgangspunkt i én af de fire kategorier, eller kan de vælge én kategori senere i forløbet, baseret på deres endelige løsning.

Forløbet slutter af med en konkurrence, som er todelt. Først bliver der afholdt lokale finaler på hver enkelt deltagende skole for de tilmeldte grupper. De bedste grupper på landsplan kvalificerer sig til den nationale finale, DM i Entreprenørskab, hvor der er mulighed for at vinde penge til klassen. 

 

Vigtige tidsfrister:

 • Tilmeldingsfristen for Next Level 2022 er: fredag den 7. januar 2022.
 • Indsendelsesfrist for projektbeskrivelser er mandag den 28. februar 2022
 • Der afholdes online lokalfinaler i medio marts. Frist for at have afholdt egne lokalfinaler er fredag den 25. marts 2022
 • Finalisterne får besked senest fredag den 1. april 2022
 • DM i Entreprenørskab afholdes torsdag den 21. april 2022 på Koldinghus For yderligere information kontakt:

Henrik Thise: henrik@ffefonden.dk