NEIS netværket

NEIS er et netværk for entreprenørskabsundervisere. Netværket er en platform for udveksling af og debat om entreprenørskabsundervisning. Netværket er åbent for alle undervisere på tværs af fag, niveau og uddannelser og giver medlemmerne mulighed for at få ny viden, nye idéer og nye samarbejdspartnere. Det er gratis at være med i NEIS.

Fællesnævner i netværket er glæden ved og engagementet i mere og bedre undervisning i entreprenørskab. Udvikling sker ved at lære af succeser og fejltagelser, konstruktiv kritik og enkle råd og god vejledning. Ved at kombinere dette skaber vi sammen et fællesskab, hvor vi mødes for at diskutere og blive dygtigere til det, vi allerede gør godt. Respekt for hinandens baggrund og ståsted vil skabe den gode, konstruktive debat på tværs.

Der afholdes ca. en gang om året NEIS konference, som er en hel dag med input, oplæg og workshops for undervisere på tværs af grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Netværket er en bank for gode ideer og erfaringer fra entreprenørskabsundervisning. Del dine ideer og erfaringer på tværs af uddannelserne - det er ved videndeling at den røde tråd opstår fra grundskole gennem ungdomsuddannelse til den videregående uddannelse.

Har du selv udviklet undervisningsmateriale eller metoder og værktøjer, der har haft god effekt på undervisningen, kan du dele det med de andre i netværket.

Tilmelding foregår via denne formular:

NEIS netværket