Velfærd og samfund

Case

I har sikkert hørt nogle politikere tale om, at det danske velfærdssystem er under pres bl.a. andet fordi, der i disse år er en stor generation af ældre, der går på pension og som derfor ikke er en aktiv del af arbejdsstyrken. I har måske bedsteforældre, der er gået på pension, men som stadige er friske og aktive mennesker. Jeres bedsteforældre er sikkert gode til mange ting, og de har sikkert hjulpet jer med at løse problemer flere gange.

 

Forstil jer, at I er blevet kontaktet af Ældresagen. (Ældresagen er en organisation, der varetager ældre menneskers interesser.) Ældresagen er interesseret i, at skabe nye aktiviteter for de ældre, der er gået på pension, men som stadigvæk er friske og aktive.

 

Jeres opgave:

Hvordan bruger vi de ældre som en ressource?

 

Med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål skal I finde på måder eller områder, hvor ældre vil kunne hjælpe andre i samfundet. I skal beskrive hvilket område, som de ældre efter jeres mening kan bruges til at løse. I kan måske tage udgangspunkt i det som jeres egne bedsteforældre har hjulpet jer med, eller hvis I kender en ældre, der er god til en bestemt ting, så kan I bruge denne person som udgangspunkt. Når I har fundet et område, hvor ældre kan bruges som ressource, så skal beskrive hvordan dette forløb skal se ud samt, hvad der evt. skal bruges for at forløbet kan gennemføres.