Lokale finaler

Elever der deltager i Next Level forløbet har mulighed for at kvalificerer sig til Danmarkmesterskabet i Entreprenørskab.Det sker både igennem en skriftlig og en mundtlig bedømmelse.


Mundtlig bedømmelse - 
Elevernes skal bedømmes på deres evne til mundtligt at kunne pitche deres idé. Der er deadline for afholdelse af lokale finaler fredag den 25. marts 2022.

Det kan gøres på to måder. 

1. Fonden for Entreprenørskab afholder fire online finaler i marts, hvor eleverne pitcher via videochat bliver bedømt af repræsentanter fra FFE. Du kan tilmelde dine elever til disse picthes her.

Flere oplysninger kommer senere.

 

2. Skolen kan vælge at afholde deres egen lokal finalen, enten alene eller i samarbejde med nærliggende skoler. Eleverne vil her bliver bedømt mundtligt, af dommere som kan være f.eks. skoleledere, forældre eller lærere som ikke har haft klassen til Next Level forløbet. De udfyldte bedømmelses skemaer skal indsendes til henrik@ffefonden.dk. Der er sidste frist for afholdelse af disse lokalfinaler og indsendelse af bedømmelserne er fredag den 25. marts 2022