Lokale finaler

Elever der deltager i Next Level forløbet af mulighed for at kvalificerer sig til Danmarkmesterskabet i Entreprenørskab.

 

For at kvalificere sig, skal de skal bedømmes på to parametre:

 

Skriftlig bedømmelse - Eleverne indsender et skriftlig projektbeskrivelse til FFE, som de bliver bedømt på. Læs mere om den her.

 

Mundtlig bedømmelse - Elevernes skal bedømmes på deres evne til mundtligt at kunne pitche deres idé. Det kan gøres på to måder. 

1. Fonden for Entreprenørskab afholder to online finaler henholdsvis torsdag d. 11 marts og torsdag den 18. marts hvor eleverne pitcher via videochat og bliver bedømt af repræsentanter fra FFE. Der kommer mere omkring tilmelding til disse finaler senere. 

2. Skolen kan vælge at afholde deres egen lokal finalen, enten alene eller i samarbejde med nærliggende skoler. Eleverne vil her bliver bedømt mundtligt, af dommere som kan være f.eks. skoleledere, forældre eller lærere som ikke har haft klassen til Next Level forløbet. De udfyldte bedømmelses skemaer skal indsendes til henrik@ffefonden.dk. Der er sidste frist for afholdelse af disse lokalfinaler er onsdag den 26. marts.