Lokale finaler

Elever der deltager i Next Level forløbet har mulighed for at kvalificerer sig til Danmarkmesterskabet i Entreprenørskab.Det sker både igennem en skriftlig og en mundtlig bedømmelse.

 

Mundtlig bedømmelse - Elevernes skal bedømmes på deres evne til mundtligt at kunne pitche deres idé. Der er deadline for afholdelse af lokale finaler fredag den 24. marts 2023.

Det kan gøres på to måder. 

 

1. Fonden for Entreprenørskab afholder to online finaler i marts, hvor eleverne pitcher via videochat bliver bedømt af repræsentanter fra FFE. Du kan tilmelde dine elever til disse picthes nederst på siden.


2.
 Skolen kan vælge at afholde deres egen lokal finaler, enten alene eller i samarbejde med nærliggende skoler. Eleverne vil her bliver bedømt mundtligt, af dommere som kan være f.eks. skoleledere, forældre eller lærere som ikke har haft klassen til Next Level forløbet.
De udfyldte bedømmelses skemaer skal indsendes til henrik@ffefonden.dk. Der er sidste frist for afholdelse af disse lokalfinaler og indsendelse af bedømmelserne er fredag den 24. marts 2023.

 

Det er endvidere muligt at få en repræsentant fra FFE til at komme og bedømme lokal finalerne. Hvis dette ønskes, kontaktes Henrik på henrik@ffefonden.dk, hvor dette planlægges. 

 

Tilmelding til online lokal bedømmelser i Next Level

Angiv hvilken kommune skolen er beliggende i
Angiv navnet på skolen der deltager
Angiv mailadresse på kontakt lærer
Angiv telefonnummer på kontakt lærer
Angiv hvor mange elever der deltager i den online bedømmelse
Angiv hvor mange holde der deltager i den online bedømmelse