Fire kategorier

Der er fire overordnede kategorier Next Level programmet tager udgangspunkt i, og som eleverne skal tage stilling til. Der er to måder at gribe kategorierne an på, enten kan eleverne fra starten vælge at tage udgangspunkt i én af de fire kategorier, eller kan de vælge én kategori senere i forløbet, baseret på deres endelige løsning. Uanset hvilken kategori man vælger at arbejde med eller kategorisere sin løsning i, så bør man inden start kigge bedømmelsesskemaet igennem.

Kategorier som Next Level programmet tager udgangspunkt i, kan gribes an på forskellige måder. Herunder ses eksempler forskellige problemer og deres tilhørende løsninger i hver kategori, som kan bruges som inspiration og forståelsesramme.

Bevægelse

Bevægelse kan forstås på mange måder, og det er her en god idé at tænke det så bredt som muligt for at undersøge de mange problemstillinger, som knytter sig til bevægelse. Der er rigtigt mange samfundsmæssige problemstillinger, der er forbundet med bevægelse. Det kan være fysisk bevægelse - mennesker, der bevæger sig, eller mennesker, produkter og ting, der bliver flyttet. Bevægelse kan også forstås som noget åndeligt - at blive følelsesmæssigt bevæget, og det kan være religiøst eller som f.eks. klimabevægelsen.

 

Det kan være en god idé, at jeres problemstilling tager afsæt i de fag eller emner, I har arbejdet med i skolen. Fag som kunne knytte sig til Bevægelse kunne være kulturfagene (historie, kristendomskundskab/religion, samfundsfag, arbejdskendskab), idræt og musik.

 

-          Eksempel: Move45

Problem: Efter den nye skolereform kræves det, at der er 45 minutters bevægelse i undervisning i løbet af dagen. Dog er det en udfordring, da der ifølge Move45 mangler både tid og kreativitet.

Løsning: Move45 er en hjemmeside, der indeholder øvelser og lege til de forskellige klassetrin og fag. Hjemmesiden har formålet at give lærerne overskud i hverdagen, samt gøre det nemmere for dem at finde øvelser og lege til bevægelse i undervisningen.

Eksemplet er fra en af deltagerne i DM i Entreprenørskab for Next Level 2016.

Viden & Verden

Viden & Verden rummer mange potentialer og muligheder, da der kan arbejdes med globale problemstillinger, som rækker ud over landets grænser. Det globale udsyn er centralt for arbejdet i Viden & Verden, men der kan også arbejdes med problemstillinger, som eleverne ser lokalt, men hvis løsninger kan have en global effekt.

 

Overvej om I har arbejdet med et fagligt forløb eller emne, som kan inspirere eller danne afsæt for jeres videre arbejde med problemstillinger. Fag som kunne knytte sig til Viden & Verden er naturfagene (fysik/kemi, biologi, geografi), matematik, samfundsfag og historie.-          Eksempel: Vandkugle

Problem: Antallet af plastiskflasker verden over stiger, hvilket skaber stor forurening. For at sætte det i perspektiv, så bliver der udledt mere Co2 i produktionen af to halvliters flasker vand, end når man kører en kilometer i en gennemsnitlig nyere bil.

Løsning: Produktet ved navnet ”Ooho” kan muligvis løse dette problem. ”Ooho” er en vandkugle, der kan sluges og derved slukke tørsten. Vandkuglen er en biologisk nedbrydelig membran lavet af tangekstrakt, og kan indeholder 250 ml vand. Herudover er materialet billigere at producere end vandflasker af plastik.

http://www.skippingrockslab.com/

 

Velfærd & Samfund

Vores samfund er i konstant udvikling, og det kræver, at vi løbende omstiller os og skaber nye værdiskabende løsninger på de problemstillinger, der opstår omkring os. I Velfærd & Samfund kan der arbejdes med problemstillinger, som gavner og skaber værdi i det nære, lokale samfund, som eleverne er en del af. Det er vigtigt at finde en problemstilling, som tager afsæt i den virkelighed, der omgiver eleverne.

 

Overvej, om I har arbejdet med et fagligt forløb eller emne, som kan inspirere eller danne afsæt for jeres videre arbejde med problemstillinger. Fag, som kunne knytte sig til Velfærd & Samfund, kunne være samfundsfag, historie og dansk.-          Eksempel: MEMO

Problem: Der sidder mange ensomme ældre ude på plejehjemmene, dog er det svært at få de ældre til at socialisere sig.

Løsning: MEMO er et spil for de ældre, der skal være med til at sætte dialogen i gang, så de ældre ikke føler sig så ensomme. Spillet opfordrer de ældre til at stille simple spørgsmål til hinanden, efterfulgt af et uddybende svar. Det skal være med til at give de ældre et kærlig puf, så de får nemmere ved at tale med hinanden både under spillet, men også efter.

Eksemplet er vinderne af DM i Entreprenørskab i Next Level 2016.

 

Sprog & kultur

I en globaliseret verden, som den vi lever i, er behovet for at tænke muligheder på tværs af kulturer stigende. Derfor er det vigtigt at kunne gribe de problemstillinger, der opstår på baggrund af kulturelle og sproglige forskelle, og forene forskelligheder på tværs af kulturer. I Sprog & Kultur kan idéerne skabe løsninger, der giver både kulturel, social og økonomisk værdi.

 

Det kan overvejes, om I tidligere har arbejdet med et emne eller fagligt forløb, som kan danne baggrund for udvikling af idéerne i Sprog & Kultur. Det ligger naturligt at bruge sprogfagene, men også historie, kristendom og samfundsfag kan inddrages.

 

-          Eksempel: Lix

Problem: Det er dyrt som universitetsstuderende at købe nye bøger hvert halve år, og som studerende har man ikke mange penge at gøre godt med. Dertil slæber man ofte rundt på mange tunge bøger til de forskellige timer. Så det er både dyrt og besværligt at have bøgerne tilgængeligt hele tiden.

Løsning: Virksomheden Lix har taget kampen op med dette problem. Hos Lix kan du tilgå alle de bøger, du skal bruge på dit studie online, og tilmed spare op til 60% af den oprindelige pris. Gennem Lix’s software kan du tage noter og highlighte og søge på bestemte ord, samt tilgå bøgerne offline.

https://www.lix.com/en