Design for Change

Hvem er Design for Change?

Design for Change er et internationalt projekt for alle folkeskoleelever i alle klassetrin og fag, hvor det handler om at skabe en bedre og en mere bæredygtig og ønskværdig fremtid. Gennem brug af designværktøjer i undervisningen får eleverne mulighed for at tage udgangspunkt i deres egne idéer og handle aktivt på dem. Formålet med projektet er at overbevise eleverne om at ”jeg kan”, som kan være med til at forbedre verden.

Design for Change startede i 2009 i Indien, og eksisterer nu i 53 lande.

 

Hvordan samarbejder Design for Change med FFE og Next Level?

Både DFC og Next Level ønsker gennem deres respektive projekter at lære elever aktivt at handle på deres idéer, at tænke ud af boksen og at forbedre verden ved at skabe værdi. Midlet hos begge projekter er ligeledes at forbinde teori og praksis. Derfor var et samarbejde mellem DFC og Next Level naturligt.

I praksis betyder det, at finalisterne fra Next Level konkurrencen bliver tilbudt at rejse med Design for Change, sådan de kan deltage i den internationale DFC-finale, og møde andre vindere fra de DFC-deltagende lande. Her vil lærere og elever få en enestående mulighed for at deltage i et internationalt netværk omkring entreprenørskab og det at være værdiskabere.